Phàm làm việc gì phải nghĩ đến hậu quả của nó

Thân, khẩu, ý của con người, không lúc nào là không ngừng gieo thêm ác nghiệp, dù kiểm soát chặt chẽ cỡ nào, chỉ trong một phút sơ hở, nóng vội, mầm mống của ác nghiệp lại vô tình được gieo xuống. Trong phim Cloud Atlas (Vân Đồ) có đưa ra một ý niệm rất … More Phàm làm việc gì phải nghĩ đến hậu quả của nó