02.09.2017

Lễ này năm trước, các anh chị em họ hàng của mình tập trung nhà dì Sáu đổ bánh xèo thịt vịt và làm chả cuốn. Năm nay thực đơn cũ vẫn lặp lại, vẫn ở chốn cũ nhưng người thì thưa hơn vì bận rộn công việc hay đã có hẹn với người khác … More 02.09.2017