#500+

Tầm này tháng trước, WordPress nhảy noti thông báo blog mình đã đạt mốc 500 bài viết, nhưng bận rộn nhiều việc quá vẫn chưa có thời gian ngồi xuống viết một bài kỷ niệm dấu mốc này. Tính tới thời điểm này thì chắc cũng gần 510 bài. Kể từ lúc mình lập blog …

Continue reading #500+